pulje festival og events

Festival og eventpuljen støtter 5 nye projekter

Hvad har arbejdet med bæredygtige festivaler, unges udvikling af en Kaffesalon after Dark, en guide til ledelse af frivillige, Ølbryggethon og Avisen Live for unge til fælles? De er alle blevet tildelt en bevilling fra Festival & Eventpuljen 2019.
Blandt de indkomne ansøgninger, er følgende fem projekter for 2020 blevet valgt ud. 

1.    Kaffesalon After Dark
På den allerede etablerede nostalgifestival TIMEWINDER vil et netværk af unge frivillige ildsjæle forvandle Kaffesalonen til en kabaretscene med erotiske og satiriske akter, der videreformidler historien om seksuel mangfoldighed. Formålet med projektet er både, at udvikle et nyt programformat, der henvender sig til en ny og yngre målgruppe, at udbrede kendskabet til den ofte undervurderede kunstgenre kabaret, at åbne op for dialogen omkring det tabubelagte og sidst men ikke mindst, at opdyrke og skabe et interessefællesskab og netværk blandt unge frivillige kulturskabere på tværs af flere kommuner. 

Ansøgere og projektpartnere: Frivilligesupervisorer og initiativtagerne Ida Lindkilde, Laura Nyberg og Viktor Heegaard fra Gribskov. Timewinderfestivalen i Halsnæs Kommune, Cafe Intime og Jacob Peter Bille (lokal vintagesamler). Der er derudover en positiv dialog med unge fra flere af Kulturmetropolens øvrige kommuner med henblik på at skabe interesse og rekruttere til Kaffesalon after Dark. Kontakt: kabaret@timewinder.dk.
Målgruppe: Unge nysgerrige kulturskabere og publikummer i alderen 15-25 år. 
Tidspunkt: Timewinder afholdes fra den 30. maj til 1. juni. Kaffesalon after Dark planlægges til at foregå om aftenen enten lørdag eller søndag. Der arbejdes pt. med at sætte teamet. Øveperioden ligger i starten af 2020. 

2.    Grøn afvikling – bæredygtigt aftryk
Velkommen til et fyraftensmøde, hvor vi klæder jer på til at gøre jeres festival, event, byfest eller et andet udendørs arrangement grønnere. Det handler om affaldshåndtering, strategier og arrangementsprofil. FNs verdensmål, klimaforandringer og miljøudfordringer er emner som festivaler og events kan og skal forholde sig til. Ønsket er til stede for mange, men redskaberne til, hvordan man kommer i gang og gør noget konkret, kan være lidt sværere at få øje på. Mødet er for frivillige såvel som ansatte, der arbejder med festivaler og events i alle Kulturmetropolens kommuner og som ønsker at føre den grønne tankegang videre til praksis. På mødet vil I både få inspiration fra de helt store festivaler, der har haft succes med bæredygtighed og grøn omstilling og få konkrete redskaber til at udvikle jeres egen grønne strategi.

Ansøgere: Frederikssund Kommune og Furesø Kommune. Kontaktperson: Sofie Illemann Myschetzky, Kulturkonsulent, asimy@frederikssund.dk eller Cecil Bojsen Haarder, Kulturkonsulent, ceha@furesoe.dk
Målgruppe: Frivillige og medarbejdere, der arbejder med festival og events placeret i Kulturmetropolens kommuner.
Tidspunkt: Arrangementet forventes afholdt i februar/marts 2020. Det forventes, at invitationerne udsendes i løbet af november 2019.

3.    Avisen Live for unge
Hvad skal der til for at styrke litteraturformidling til unge og understøtte gymnasiernes faglige mål? Med projektet Avisen Live for Unge tilbydes gymnasieelever et indblik på litteraturscenen, når litteraturformidlingen gøres performativ og til en aktivitet, der er båret af interesse og lyst. Det sker på festivalen Avisen Live, der i et samarbejde mellem spillestedet Forbrændingen og biblioteket i Albertslund, så dagens lys for første gang i 2019. Festivalens koncept er, at en avis udfoldes live i sektioner, som f.eks. horoskoper, kronikker, brevkasser osv. Forfattere skriver originalt indhold til sektionerne, der opføres live. Projektet understøtter et bredere samarbejde og netværk mellem forskellige kommuners gymnasier og deres undervisere, der inddrages i arbejdet med festivalen – både før og efter. Ved siden af er det et ønske, at opbygge et netværk af unge på tværs af kommunerne, der har oplevet festivalen og som ønsker at blive inddraget som frivillige og som medskabere. 

Ansøger og projektpartnere: Albertslund Biblioteker og Spillestedet Forbrændingen
Målgruppe: Gymnasieelever og undervisere fra Albertslund Gymnasium, Rødovre Gymnasium og Sydkysten Gymnasium (Ishøj). Evt. mulighed for samarbejde med andre gymnasier.
Tidspunkt: Efteråret 2019 - rekruttering og involvering af gymnasier. Avisen Live for unge afholdes 17. april 2020. Workshops i forbindelse med Huskunstnerordningen afvikles i måneden op til festivalen og i tæt dialog med gymnasierne. 

4.    Ledelse, rekruttering og fastholdelse af frivillige
Hvordan skaber vi en vidensbaseret tilgang til begrebet frivillighed? Det er erfaringen, at vellykkede festivaler og events ofte har et udspring i en lokal og frivillig forankring. Men hvordan kan vi udnytte dette ved fremtidige arrangementer, og kan vi lære af den indhøstede viden og praksis? Egedal Arkiver og Museum og Ballerup Museum har sat sig for at undersøge frivillighedsbegrebet sammen med ansatte og frivillige på et seminar og workshop. Begge institutioner har et højt aktivitetsniveau med mange events og borgerrettede formidlingstiltag, der i meget høj grad er afhængig af involvering og samarbejde med frivillige. Noget der er aktuelt i mange af kulturinstitutionerne i Kulturmetropolens kommuner. På baggrund af seminaret vil der blive fremstillet en håndbog, der skal fungere som best practice og grundlag for arbejdet med ledelse, rekruttering og fastholdelse af frivillige. Håndbogen vil blive formidlet ud via Kulturmetropolens platforme til glæde for aktører, medarbejdere og frivillige der arbejder med festivaler og events placeret i Kulturmetropolens kommuner. 

Ansøgere og partnere: Egedal Arkiver og Museum, Egedal Kommmune og Ballerup Museum, Ballerup Kommune. Kontaktperson: Rolf Kjær-Hansen, Arkiv- og museumsleder Egedal Kommune, Rolf.Kjaer-Hansen@egekom.dk.
Målgruppe: Seminaret er i første omgang tiltænkt frivillige medarbejdere samt ansatte på de to institutioner. Håndbogen samt eventuelle videnoplæg har frivillige, aktører og medarbejder i Kulturmetropolens kommuner som målgruppe.
Tidspunkt: Efterår 2019 - planlægning og organisering. Foråret 2020 - afholdelse af seminar/workshop samt fremstilling af håndbog.

5.    Ølbryggethon
Det kan nogle gange være svært at finde interessefællesskaber indenfor videnskab i egen kommune. Derfor søsætter Ungekulturhuset (UKH) i Furesø Kommune en dyst på tværs af ungefællesskaber i Kulturmetropolen. Med fokus på ølbrygning inviteres unge indenfor til workshop og inspirationsoplæg fra Skovlyst bryggeriet for at lære teknikken og sammen dykke ned i videnskaben og de kemiske processer, der er omkring ølbrygning. Forløbet afsluttes med en dommerevent og reception. Med Ølbryggethon ønsker UKH at sætte startskuddet og inspirere til etableringen af flere nye tværkommunale netværk blandt unge i Kulturmetropolen, der med videnskaben som fokus udvikler flere nye aktiviteter, for sammen at blive klogere på verden.

Ansøgere og partnere: Ungekulturhuset i Furesø, Furesø Bibliotek og Borgerservice. DTU Ballerup.
Målgruppe: Unge over 18 år fra resten af Kulturmetropolens Kommuner, der enten er interesseret i at deltage i selve forløbet eller som publikum til dommereventet. Lige nu er der dialog med Vognporten i Ballerup, Elevrådet på Gladsaxe Gymnasium, Elevrådet fra Marie Kruse m.fl. Der planlægges markedsføring og rekruttering gennem Regionens Ungeråd og Ungekulturhuse i Kulturmetropolen.
Tidspunkt: Januar/februar 2020 - markedsføring og kontakt til alle ungeforeninger i Kulturmetropolen. Marts 2020 -  første workshopdag og øl på lager. April 2020 - tapning af øl og markedsføring af reception/dommerevent. Maj 2020 - dommerevent og reception.

For spørgsmål vedrørende puljen og projekter kontakt sekretariatet på kulturmetropolen@ishoj.dk

Tags:

Katharina Raagaard november 12, 2019 12:35 pm
Music Maker Elite 2020 Kulturmetropolen forlænges et år