Byorienteringslob

Kulturmetropolens ByOrienteringsløb melder succes

Kulturmetropolens ByOrienteringsløb melder succes.

I forsommeren og som optakt til WMOC2018 (6. – 13. juli 2018) gennemførte Kulturmetropolen i samarbejde med lokalklubber og Dansk Orienterings-Forbund 6 ByOrienteringsløb for både øvede og nysgerrige borgere. Det blev til 6 velbesøgte løb fra nær og fjern og fra alle aldersgrupper. Dansk Orienterings-Forbund ønsker at fortsætte med ByOrienteringsløbene og inviterer alle Kulturmetropolens kommuner ind i et samarbejde om nye løb som optakt til JWOC2019.

Med stævnecentrum i Farum Arena, orienteringsbaner i Gribskov og Tisvilde Hegn samt afsluttende finale i centrum af København hev WMOC 2018 – World Masters Orienteering Championship i Veteranorienteringsløb – mere end 4000 professionelle orienteringsløbere fra hele verden til Sjælland. Som optakt til selve verdensmesterskaberne gennemførte 6 kommuner og lokalklubber i Kulturmetropolen stedspecifikke orienteringsløb i maj og juni 2018 for alle aldre, øvede og uøvede og ikke mindst nysgerrige. Løbene blev afviklet i henholdsvis Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Herlev og Køge. Det blev til 6 begivenhedsrige dage, hvor der både blev skabt opmærksomhed omkring det forestående WMOC 2018 og orienteringssporten generelt.

Løbene har appelleret bredt
Med mulighed for at deltage i lokale og lettilgængelige orienteringsløb, fik deltagerne både vist vej til nye steder i byen, prøvet kræfter med orienteringssporten og gjort opmærksom på lokalklubbernes tilbud.

Løbene appellerede bredt og samlede både professionelle og ikke-professionelle samt på tværs af generationer. Deltagerne var en herlig blanding af børnefamilier, børn, unge, voksne og ældre, nybegyndere, verdensmestre, motionsløbere og medlemmer af orienteringsklubber. I alt 530 personer deltog i de 6 ByOrienteringsløb.

Der var deltagere fra 0 – 73 år, rutinerede veteraner, familier, virksomheder, vennepar og unge. En enkelt veteran deltog tilmed på alle 6 løb. Nogle benyttede løbene som firmaudflugt, andre kom tilbage til barndommens by, og der var tilmed deltagere, som kom langvejs fra samt veteraner, der brugte løbene som opvarmning til selve WMOC2018.

Hvert ByOrienteringsløb blev forankret i en lokal klub i den pågældende kommune, og blev et bidrag til yderligere udvikling af samarbejdet mellem kommuner og lokalklubber.

Evaluering beretter om succes
Løbene har fungeret godt uden det helt store set-up, og dialogen og koordinationen mellem eventkoordinatoren i Dansk Orienterings-Forbund, kommuner og lokalklubber har været rigtig god. De mange positive tilbagemeldinger, særligt på Facebook, hvor flere deltagere selv har lagt deres billeder op og kommenteret på de enkelte løb, vidner om den store opbakning fra deltagerne. På den måde har Kulturmetropolens kommuner både været med til at sætte spot på orienteringssporten, lokalklubberne og WMOC 2018. Dertil kommer, at ByOrienteringsløbene også har vist sig at være en rigtig fin måde, hvorpå Kulturmetropolens har været med til at synliggøre kommuner og byer ved at tilbyde vores borgere - store som små - stedsspecifikke løb og oplevelser.

Hele evalueringen med anbefalinger til både kommuner og lokalklubber kan læses her.

Samarbejde om nye løb i 2019 som optakt til JWOC

I forbindelse med evalueringen har alle kommuner og klubber givet udtryk for, at de gerne vil tilbyde deres borgere ByOrienteringsløb igen. Dansk Orienterings-Forbund inviterer derfor alle Kulturmetropolens kommuner til et nyt samarbejde for 2019, og som optakt til JWOC - verdensmesterskaberne i Orienteringsløb for juniorer (6. - 12. juli).

I første omgang skal interesserede kommuner blot sende deres interessetilkendegivelse til projektchef for Festival & Events, Katharina Thordis Raagaard, på katra@ishoj.dk. Indsendelse af interessetilkendegivelse skal ske inden udgangen af 2018. Derefter vil eventkoordinatoren fra Dansk Orienterings-Forbund tage direkte kontakt til kommunerne med henblik på at drøfte konkrete tiltag og den videre dialog med lokalklubberne.

 

Tags:

Rose-Line Mulbj... september 18, 2018 01:21 pm
Music Maker Camp 2018 er på jagt efter hitmagere! MANIFEST: Brobygning mellem unge og kommuner