Hvad er kulturmetropolen? Samtalesalon

Kulturmetropolen er i fuld gang med at udvikle nye, relevante kulturtilbud indenfor indsatserne Unge, Musik og Kultur og Sundhed, og vil gerne udvide fællesskabet og samarbejdet. Vi inviterede derfor til online samtalesalon, hvor de tre projektchefer kom i den varme stol sammen med Kulturmetropolens formandskab og andre kulturaktører i kommunerne.

 

Så hvis du er interesseret i, hvordan du/din institution kan blive en del af Kulturmetropolen, eller hvilke tilbud du kan benytte dig af som borger i en af de ni kommuner, så se samtalesalonen og kontakt os endelig med spørgsmål eller forslag til samarbejde.

 

Du kan se samtalesalonen lige her https://fb.watch/7IkxT2ZizY/

 

Vi håber, samtalesalonen kan danne grobund for nye samarbejder, idéudvekslinger og give viden om de tilbud, borgerne i de ni kommuner kan bruge. 

 

Kulturmetropolen er et 4-årigt kultursamarbejde mellem 9 kommuner på Sjælland[1] og Kulturministeriet. Den er én af landets største kulturaftaler.

 

Kulturmetropolen 2021-2024 trådte officielt i kraft i januar 2021, og vi er nu i gang med i fællesskab at udvikle nye, relevante kulturtilbud og aktiviteter inden for 3 indsatser. Du eller din institution er måske allerede i gang. De 3 indsatsområder er: Unge, Musik og Kultur & Sundhed. Hvert indsatsområde har en projektleder som skal være med til at drive udviklingen og projekterne frem.

 

 

Hvad handler Kulturmetropolen om?

Vores fælles kulturaftale handler helt overordnet om at styrke samarbejde, fællesskaber og livskvalitet. Den handler mere specifikt om at nå nye målgrupper, om at slå kræfter og ressourcer sammen og løfte noget, som den enkelte kommune ikke selv kan løfte. Til det har vi nogle startpenge, nogle pejlemærker og rammer. Vi skal bruge alle relevante kulturaktørers hjælp til at få flytte aftalen fra papiret ud i virkeligheden, og til at få udviklet de mest relevante og interessante aktiviteter som mange kan få glæde af, og som løser en udfordring eller svarer på et behov. Hvert indsatsområde udvikler sine egne aktiviteter, men der er stort fokus på at samarbejde og at skabe fælles projekter de 3 indsatsområder imellem.

 

Kultur og Sundhed

Under overskriften Et bedre liv med kultur vil dette nye indsatsområde undersøge, hvordan vi kan bruge kunst og kulturelle aktiviteter til at øge borgernes livskvalitet. I den første periode arbejder vi i to spor med forløb for borgere, der af den ene eller anden grund er et sårbart sted i deres liv: Et billedskoleforløb i samarbejde med kommunernes billedskoleundervisere, samt et skriveforløb i samarbejde med Forfatterskolen PS. Indsatsen går på tværs af forvaltninger og fagområder. Kontaktinfo: Projektchef Eva Hjelms, evhje@ishoj.dk, tlf. 92432673

 

Musik

Vi skal både udvikle nye, relevante aktiviteter og udbrede nogle af de mest succesfulde pilotprojekter fra sidste aftale. F.eks. Urban Grrls. I stedet for mange små projekter er målsætningen, at vi satser på nogle tværgående og sammenhængende aktiviteter, som både understøtter den lokale udvikling og tapper ind i en større sammenhæng og fødekæde. Målgruppen er hovedsagelig unge ml. 15-20+. Der er fokus på unge, kvindelige udøvende og skabende musikere og på, at kommunernes musikaktører, når endnu flere målgrupper blandt de unge musikudøvere og musikbrugere. I løbet af april er hver enkelt kommune (musikaktør m.fl.) blevet indkaldt til et udviklingsmøde på zoom om musikken. Kontaktinfo: Projektchef Marianne Fruergaard, mariannef@roskilde.dk, tlf. 30841232

 

Unge

I ungeindsatsen sætter vi fokus på ungekulturen i Kulturmetropolens kommuner. Vi understøtter og videreudvikler de unges egne projekter, samt skaber dialog om og udvikling af nye projekter. Vi arbejder med et meget bredt kulturbegreb, hvor der er meget højt til loftet. I 2021 arbejder vi konkret hen imod et tilbagevende Ungekultur-møde under overskriften Rå-Festival, der finder sted for første gang i slutningen af oktober i Helsingør. Her vil  de unges egne projekter, kreative workshops og samværet ung og ung imellem være i fokus. Dette tjener både til at give de unge en scene og et konkret arrangement at arbejde henimod, samt at plante såsæd for nye projekter på tværs af kommunegrænserne. Kontaktinfo: Projektchef: Jon Auring Grimm & Niels Offenberg, uskikkulturmetropolen@gmail.com, tlf. 27128558 (Jon Auring Grimm) & tlf. 28121456 (Niels Offenberg).

 

Hvordan er aftalen organiseret i kommunen?

Kulturformand/kvinde, kulturchef og kulturafdelingen i din kommune er tæt på kulturaftalen. De 9 kommuners kulturformand mødes 2 gange årligt og bliver løbende informeret. Kulturcheferne mødes ca. hver 3. måned. Kulturkonsulenter, ungekonsulenter og andre i relevante personer i forvaltninger er en vigtig del af Kulturmetropolen og af udviklingen af indsatserne. Læs mere om aftalen, de 3 indsatsområder og om organiseringen på www.kulturmetropolen.dk

 

[1] Kulturmetropolens kommuner 2021-2024: Albertslund, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre.

Tags:

Kulturmetropolen august 10, 2021 12:57 pm
Danish Songwriting Academy Kulturmetropolen deltager med to online debatter på Kulturmødet Mors 2021