Kulturaftalerne til debat på Kulturmødet 2017

Hver dag arbejder kulturaftalerne på tværs af kommuner og kulturaktører med at udvikle nye og bedre kulturtilbud til borgerne i landets kommuner. Politikere fra fem af landets kulturaftaler drøfter kulturaftalernes værdi, funktion og rolle i det danske kulturlandskab. Emnet er særlig aktuelt, da Kulturministeren ønsker en gentænkning af ordningen med henblik på at indfase en ny model fra 2019.

Moderator er Ane Cortzen. Debatarrangementet foregår i Værket sal 2, torsdag den 23. august kl. 15:15-16:45.

På debatarrangementet er der deltagelse fra følgende kulturaftaler:

- Næstformand Lauge Larsen, KulturKanten (11 nordjyske kommuner + Region Nordjylland)

- Formand Stephan Kleinschmidt, Kulturregion Sønderjylland-Schleswig

  (4 danske kommuner, Flensborg by + 2 kredse)

- Formand Lene Høsthaab, Kulturregion Fyn (9 kommuner)

- Bestyrelsesmedlem Bo Christensen, Kulturregion Midt- og Vestsjælland (8 kommuner)

- Formand Sengül Deniz, Kulturmetropolen (14 kommuner)

 

Det forventes, at debatarrangementet vil ende ud i en række anbefalinger og forslag til kulturministeren i forbindelse med hendes ønske om at gentænke ordningen.

Kulturmetropolen er tovholder på debatarrangementet. For spørgsmål vedrørende debatarrangementet kontakt venligst sekretariatschef Rune Holm Andersen på 40985@ishoj.dk

Du kan finde yderligere informationer på Kulturmødets samlede program her.

Tags:

Emilie Junget august 9, 2017 11:19 am
Bag facaden Deltagerne til Music Maker Co-write er på plads