OM ET BEDRE LIV MED KULTUR


I Kulturmetropolen tror vi på, at kultur er med til at skabe bedre livskvalitet. Med indsatsområdet 'Et bedre liv med kultur' vil vi undersøge og udvikle konkrete projekter, der kan være med til at give vores borgere et bedre liv og fremme deres fysiske, psykiske og sociale sundhed. Deltagelse i kulturelle aktiviteter har såvel forebyggende som behandlende effekt, og vi ønsker derfor at styrke samarbejdet på tværs af kultur- og sundhedssektoren for at bruge det potentiale kulturen har som supplement til eksisterende sundhedsindsatser. Kulturmetropolen vil arbejde for en målrettet og struktureret tilgang til feltet, og dermed skabe en synergieffekt på tværs af sektorer, fagligheder og kommunegrænser.

I 2021 har vi gennemført online seminar for alle kommuner med deltagelse af bl.a. WHO; kompetenceudvikling for kommunernes billedskoler, arrangeret talk på Kulturmødet Mors i samarbejde med KulturKANten, Kulturregion Fyn, Region Midtjylland og Region Nordjylland (se talken her), samt afholdt 13 forskellige forløb i kommunerne: Kreative forløb på billedskoler i 6 kommuner, samt skrivegrupper for psykisk sårbare i 7 kommuner i samarbejde med Forfatterskolen PS. 

#etbedrelivmedkultur #kulturogsundhed #endelafkulturmetropolen #kulturmetropolen