Under indsatsområdet Festival & Events 2.0 udvikler Kulturmetropolen nye regionale festivaler og events samt udbreder og udvikler på eksisterende, der kan samle og synliggøre kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og turister.

 

Festival & Events 2.0 har en række målsætninger, der blandt andet indebærer udvikling af nye kulturelle tilbud og festivaler med fokus på at flytte borgerne og turister over kommune- og bygrænserne. Derudover videreudvikler og samarbejder vi med allerede eksisterende festivaler og events – både fra Kulturmetropolens egne kommuner såvel som i hovedstadsområdet. Endnu en målsætning er at aktivere og inddrage nye publikummer – særligt dem, der ikke selv opsøger kulturtilbud samt at skabe en regional platform for videndeling af festival- og eventudvikling.


Indsatsområdet er Kulturmetropolens mindste, hvorfor der i 2016 blev besluttet, at Festival & Events 2.0 i 2017 skulle samarbejde med CPH:DOX om DOX:ON:TOUR. Ligeledes blev det besluttet, at i 2018 bestod samarbejdet med USKIK om Golden Days festivalen under temaet ’Historiens B-sider’ og Ungekulturens Topmøde. Endelig arbejder Festival & Events i 2019 sammen med Musikmetropolen om talentkonkurrencen Popkorn.

I både 2018 og 2019 har Festival & Events-indatsen fungeret som platform for samarbejdet mellem Dansk Orienterings-Forbund og en række kommuner samt lokale Orienteringsklubber om udviklingen og gennemførelsen af ByOrienteringsløb.

I 2018 og 2019 arbejder vi sammen med Musikmetropolen og USKIK om at skabe nye festival-oplevelser, der har temaerne musik og unge som omdrejningspunkt.

I 2019 er der åbnet op for en Festival & Events-pulje, hvor kulturaktører og -medarbejdere fra Kulturmetropolens kommuner kan søge op til 20.000,- på tværkommunale projekter, der fremmer udviklingen og synliggørelsen af festival og events-tiltag i Kulturmetropolen.