Praktikanter søges til landets største kulturaftale

Hvis du brænder for kulturlivet, udviklingsprojekter og kommunikation kan dette være den rette praktik for dig!

Kulturmetropolen søger 1-2 universitetspraktikanter, der i forbindelse med deres uddannelse ønsker at komme i praktik i en kulturinstitution for at få hands-on erfaring med formidling og udvikling af kulturtilbud.

Din profil

Du er nysgerrig og videlysten. Både på kulturlivets muligheder, kommunikationens kraft og på ideudviklingens uendelige muligheder. Du suger til dig af gode råd og erfaringer, men er ikke bange for at udfordre os og at tænke i nye baner – om det være sig formidlingsformater, samarbejdsrelationer, oplevelsesmuligheder m.m. Du tager initiativ og er selvkørende, men forstår også at stille spørgsmål og at følge de ´bureaukratiske processer´, der følger med en politisk ledet organisation.

Vi tilbyder

Som praktikant får du - alt efter dine faglige interesser - mulighed for at skræddersy dit praktikforløb, så det passer til ambitionerne for din uddannelse og læringsmål.

Helt konkret kan vi tilbyde et indblik i og praktisk erfaring med:

  • Kulturformidling på bla. web, sociale medier og i nyhedsbreve.

  • Aktivering og servicering af et stort netværk indenfor kulturlivets institutioner, aktører samt kommuner.

  • Politiske processer, organisering og samarbejder på tværs af kommuner, forvaltninger og kulturinstitutioner.

  • Projektledelse, udviklingsprocesser og igangsættelse af kulturprojekter/aktiviteter.

Dit praktikforløb bliver tilrettelagt sammen med sekretariatet, hvor du også kommer til at sidde og dele kontor med den kommunikationsansvarlige. Og så tilbyder vi dig en tæt sparring og løbende vejledning med den kommunikationsansvarlige, projektledere og sekretariatschefen.

Om os

Kulturmetropolen er landets største kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Sammen arbejder vi for at skabe nye og bedre kulturtilbud til borgerne i hele Kulturmetropolen. Kulturmetropolen er en 4-årig aftale om 3 udviklingsområder: Musikmetropolen, Unge i samskabelse med kulturlivet og Festivaler & Events.

Sekretariatet er placeret i Ishøj kommune og har til opgave at servicere kredsen af kulturchefer, den administrative og politiske formand. Derudover har vi ansvaret for den overordnede kommunikation, for regnskabsføring, evalueringer og at projekterne i det hele taget når i mål.

Praktikpladsen er ulønnet, så det er et krav, at praktikforløbet er en meritgivende del af dit studie. Men vi dækker selvfølgelig kaffeforbrug og transportudgifter ud til projekter og partnere. Praktikperioden løber som udgangspunkt fra januar til juni 2017.

Ansøgningsfristen er den 21. november.  Ansøgning, CV og relevante eksamensproduktioner sendes til 40984@ishoj.dk.  Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Katharina Thordis Raagaard, kommunikationsansvarlig og projektleder for Festival & Events på mail: 40984@ishoj.dk eller tlf.: 41 75 10 12.

Tags:

Katharina Raagaard november 4, 2016 10:48 am
Musik på dagsorden En ny kulturaftale