Om Kulturmetropolens ungeindsats


I Kulturmetropolen ønsker vi at styrke unges identitet som kulturaktive medborgere og styrke deres kulturelle fællesskaber. Det gør vi ved at understøtte udviklingen af unges kulturfællesskaber inden for områder som f.eks. litteratur, kunst og subkulturelle miljøer. 

Unge er både fremtidens kulturbrugere og kulturudviklere. Gennem de tidligere kulturaftaler er der blevet arbejdet med at styrke de unges kompetencer til at afholde events, udvik-le kulturprodukter og samarbejde med kulturinstitutioner, samtidig med at samme institutioner er blevet klædt på til at invitere og rumme de unges idéer indenfor murene, som f.eks. i Historiens B-sider, ved Ungekulturens Topmøde m.fl. 

Kulturmetropolens ungeindsats i 2021-2024 bygger videre på de erfaringer med udvikling og samskabelse, der er opnået i ungeindsatsens tidligere arbejde, og øger fokus på unge, der ikke af sig selv deltager i kulturelle fællesskaber. Med et fokus på de unge som potentielle kulturbrugere og -udviklere, specielt i forhold til kommunernes institutioner, er Kulturmetropolens ungeindsats en løftestang og medspiller for de tiltag, der allerede er i gang. De to øvrige indsatsområder i Kulturmetropolen fungerer som samarbejdspartnere, og vi har i ungeindsatsen særligt fokus på at understøtte ung-til-ung projekter, og at undersøge hvordan kulturelle aktiviteter kan virke ensomhedsforebyggende.